NIEPODLEGŁA OD STU LAT

   9 listopada 2018 roku o symbolicznej godzinie 11.00 nasza szkoła wzięła udział w wielkim wydarzeniu: ” NIEPODLEGŁA OD STU LAT ”. O 11.11 uczniowie klasy I i oddziału przedszkolnego rozpoczęli odśpiewaniem czterech zwrotek ” Mazurka Dąbrowskiego” i zatańczeniem poloneza.

   Myślą przewodnią akademii było ukazanie dążeń niepodległościowych, cierpienia Polaków skazanych na tułaczkę oraz znaczących wydarzeń, które stały się dla naszej historii symbolami narodowymi w recytowanym wierszu..

Wie też każdy Polak – i duży, i mały,
że naszym godłem jest orzeł biały.
Skrzydła szeroko ma rozłożone,
na tle czerwonym, w złotej koronie.
Możemy zobaczyć ten symbol wszędzie –
w przedszkolu, szkole i każdym urzędzie.

   Uroczystość dostarczyła obecnym: matkom, ojcom, babciom, ciociom i całej społeczności szkolnej nie tylko wrażeń estetycznych, ale również wzbudziła refleksję nad postawami patriotycznymi. Uczniowie poczuli przywiązanie i przynależności do narodu polskiego, szacunek do wartości o które walczyli nasi przodkowie oraz przywiązanie do tradycji chrześcijańskich.

Organizatorzy:
M. Bury
B. Szpak
P. Pyrcz